OPINIE O FILMIE

 

Władysław Gurgacz, charyzmatyczny jezuita, był przedstawicielem pokolenia, dla którego dewiza „Bóg – Honor – Ojczyzna” nie była pustym sformułowaniem. Ta triada była dla niego i jego rówieśników życiowym drogowskazem, według którego żyli i dla którego umierali. Krótkie, nieco ponadtrzydziestoletnie życie ks. Władysława jest przykładem poświęcenia Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Jeśli mamy zrozumieć pokolenie budujące wolną Polskę i walczące za nią z pełnym poświęceniem, musimy poznać życiorys kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców i innych bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji. Bez zrozumienia przykładu ich życia nie będziemy w stanie zbudować prawdziwie suwerennego państwa, zrozumieć, co znaczy rzeczywista niepodległość. Dlatego też gorąco polecam film Dariusza Walusiaka pt. „Gurgacz”.

dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 


 

Film Dariusza Walusiaka „Gurgacz.” to hołd złożony wyjątkowej postaci, jaką bez wątpienia był ks. Władysław Gurgacz. Ten jezuita, jeden z Wyklętych i opiekun duchowy walczących do 1949 roku partyzantów, stał się legendą Sądecczyzny i symbolem powojennej walki o wolną i niepodległą Polskę. Niezwykłość postaci ks. Gurgacza widać doskonale w scenach filmu, gdzie relacje świadków przeplatają się z fabularyzowanymi scenami z życia kapłana. Reżyser odwiedza jego rodzinne Podkarpacie, gdzie przyszły ojciec „Sem” spędził dzieciństwo. Dociera też do Nowego Sącza i lasów nad Halą Łabowską, rekonstruując w miejscu dawnego obozu partyzanckiego odprawianą przez kapelana Mszę Świętą polową. W końcu trafia też do Krakowa, gdzie czekał kapłana pokazowy proces i śmierć z ręki więziennego kata.

Najciekawsze w filmie Dariusza Walusiaka jest jednak zderzenie historii ks. Gurgacza z otaczającą nas codziennością początków XXI wieku. Reżyser stawia bowiem uważnemu widzowi szereg aktualnych pytań. Czy zamordowany przez komunistów kapłan może stać się wzorem dla współczesnych Polaków? Czy mogą się od niego uczyć dzisiejsi jezuici? Czy w końcu o ks. Gurgaczu, nazwanym przez Danutę Suchorowską „Popiełuszką lat stalinowskich”, powinna się dowiedzieć cała Polska? Warto obejrzeć film, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć.

dr Dawid Golik, współautor książki „Władysław Gurgacz – jezuita wyklęty”

FreshMail.pl