Systemy zasysające, a ochrona i zabezpieczenie przed pożarem

Ochrona i zabezpieczenie przed pożarem to jedne z najważniejszych systemów w budynkach użyteczności publicznej. Ale sam pożar i płomienie ognia, szczególnie, jeśli nie chodzi o sprzęty, tylko o ludzi to mniejszy problem, najistotniejszy jest dym i niebezpieczne produkty spalana, które pojawiają się bardzo szybko i są niezwykle niebezpieczne, jeżeli przedstawiamy systemy zasysające http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html.


Tego typu substancje są najbardziej niepożądane w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie, ale też w miejscach zlokalizowania serwerowni, pomieszczeń komputerowych, ETO itd. Ogień, pojawiając się, powoduje przestoje w pracy, wstrzymuje zachodzące procesy technologiczne oraz jest przyczyną wielu strat materialnych. Niestety niejednokrotnie starty występują nawet w momencie, gdy dane pomieszczenia i całe budynki są zabezpieczone systemami przeciwpożarowi. Wtedy powstaje sytuacja, w której straty powodowane są źle dobranymi systemami detekcji czy systemami gaśniczymi. Często idealnym wyjściem z sytuacji są systemy zasysające, w tym system wczesnej detekcji dymu w nakierowaniu na sprawdzone systemy zasysające w Warszawie.


Systemy zasysające oraz detekcji pożaru, są urządzeniami detekcyjnymi, które cały czas pobierają próbki powietrza z pomieszczenia, systematycznie badając jego skład. Próbka zostaje zassana z powietrza przy pomocy wentylatora zasysającego i przetransportowana, poprzez układ rur do modułu detekcyjnego, gdzie zachodzi sprawdzenie składu powietrza i w zależności od wyników podejmowane są określone czynności. Szczególne zastosowanie systemów zasysających wynika w momentach, gdy w pomieszczeniach konieczna jest najwyższa czułość detekcji lub w tym budynkach, w których zbyt trudne warunki otoczenia, uniemożliwiają zainstalowanie i efektywne użycie czujników dymu. Przykładem na taka sytuacje mogą być ogromne hale magazynowe, np. magazyny wysokiego składowania. Innym miejscem zastosowania są obszary z dużym zanieczyszczeniem powietrza, przykładowo obiekty przemysłowe czy wysypiska śmieci przedstawiając jednocześnie systemy zasysające.


Decydować o instalacji systemów aspiracyjnych mogą także względy estetyczne. W przypadku systemów zasysających można całkowicie ukryć instalację, np. w przestrzeni sufitu podwieszonego bądź przy wykorzystaniu szkieletowych ścian systemowych.

Systemy zasysające wykazują szczególną przewagę nad czujnikami punktowymi, głównie w ochronie rozbudowanych instalacji technologicznych oraz maszyn. Umożliwiają one, bowiem aktywne pobieranie próbek powietrza, a bardzo różnych miejsc, czas mało dostępnych bez uzależnienia od wymuszonego, konwekcyjnego ruchu zadymionego powietrza.

Kolejnym, współcześnie już klasycznym zastosowaniem systemów zasysających jest zabezpieczenie serwerowni, centrali telefonicznych oraz pomieszczeń technicznych, gdzie wymaga się jak najwcześniejszą detekcję zagrożenia pożarowego przy utrudnionym dostępie. Detekcja poprzez mechaniczna wentylację jest w takich przypadkach, często, jedynym rozwiązaniem. Odrębnymi przykładami zastosowania wykorzystania mechanicznego zasysania i detekcji są celanroomy, magazyny głębokiego mrożenia czy stacje trafo.